Daňové prázdniny? Bič na tebe!!!!

Daňové prázdniny? Bič na tebe!!!!

20.3.2003 - Naše vlastní rada Obecního Úřadu, odmítla podpořit návrh na dočasné osvobození od této daně, majitele nemovitostí která poškodila Srpnová povodeň. Argumentuje přitom tím, že celkový objem finančních prostředků takto získaných, je velmi významná část vlastního rozpočtu úřadu. Podle jednoho z radních, je takto vyčíslená suma zhruba 1,1 milionu korun.

<br>Celkový objem finančních prostředků, který tvoří rozpočet OÚ Zbraslav, je podle oficiálních zdrojů více než 33milionů korun. Jde tedy o nezanedbatelné 4% rozpočtu. Radnice navíc argumentuje i tím že navrhovatelem tohoto „odpustku“ je stát který by v tom případě měl být povinen tuto ztrátu hradit ze svého rozpočtu právě obcím. Zamýšlím se nyní nad otázkou, zda se tato krajně levicová argumentace, zrodila v našem pravicovém zastupitelstvu, nebo přišla formou padajícího objektu z nadřízeného orgánu.
<br>Přímo zarážející je totiž fakt, že zatímco ostatní městské části ( včetně Karlína ) tyto daňové prázdniny podpořili, celá městská část Praha 5 téměř jako jeden muž návrh zamítla. To by ale ani tak nebylo podivné občas se stane, že některé nápady vybují v některých hlavách současně. Nicméně naprosto odzbrojující je argumentace všech dotčených úřadů, které nezávisle na sobě uvádějí naprosto stejné ( téměř naučené ) formulky o nutnosti těchto příjmů do obecní pokladny. Což samozřejmě v případě Smíchovské radnice přijde téměř komické. Vraťme se ale k důvodům, které „naše“ radní vedlo k tomuto závěru. Zřejmě velkou roli v tomto případě sehrál fakt, že vlastníky většiny nemovitostí v centru Zbraslavi je samotný úřad a ten samozřejmě daň na sebe nevybírá. Zbylých vlastníků pozemků nebo nemovitostí je na Zbraslavi poskrovnu. Většinou se jedná o domky a parcely na nichž stojí, popřípadě zahrádky, ale jen velmi málo vlastníků disponuje zemědělským majetkem ( pole, louky, pastviny ) tak jako občané v Lahovicích a Lahovičkách. Tento fakt si zřejmě jednotliví radní ani neuvědomili neboť jinak by jejich verdikt musel být jiný.
<br>Rozpočítáte-li ale částku 1,1 milionu korun mezi poškozené povodní dojdete k zajímavému číslu cca 4.300,-Kč na jednu poškozenou nemovitost. Přitom zdaleka ne všichni vlastníci domků jsou i vlastníky hospodářského majetku. Starosta argumentuje tím, že pro jednotlivé majitele nemovitostí jsou tyto finanční částky velmi malé. Však i finanční prostředky které takto OÚ za rok získá nejsou nikterak velkým zásahem do obecního rozpočtu a z velké části by ani neovlivnily jeho chod. Samozřejmě v případě že nebude mít někdo nesmysluplné požadavky. Když jsem se na toto téma nedávno prostřednictvím internetových stránek pana Valenty ptal nedostal jsem žádnou odpověď i když jsem vlastně žádnou odpověď ani nečekal, protože jsem si byl jist, že by toto téma jen těžko obhájil a navíc ani nevím, zda proti tomuto návrhu vlastně na radě nehlasoval.
<br>
<br>Otázka zní ale i jak se k dané problematice staví například jinde jako třeba ve Velké Chuchli kde starosta: <i>Uvedl, že daň z nemovitosti je jedním z nejdůležitějších příjmů rozpočtu městské části a z toho důvodu zastupitelé tak rozhodli. Doplnil, že Velká Chuchle se jako jedna z mála částí Prahy za uplynulá léta nezadlužila a vždy hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Chuchelská radnice bude dle starostových slov zaplacení daně občanům kompenzovat materiálně - např. až do dubna bude možné na úřadě bezplatně čerpat naftu do vysoušečů (Velká Chuchle má přiděleno 1 000 litrů týdně z fondu státních rezerv).*</i> ( zpráva z informačního serveru www.praha16.cz ..)
<br>Rozhodně velmi zajímavý fakt! Dalo by se možná i spekulovat zda Zbraslavský úřad připravuje nějakou podobnou refundační operaci?!? Vždyť starosta píše:
<i>Daň z nemovitostí není vysoká pro jednotlivé občany, ale celková částka pro městskou část je významná. Efekt plošného osvobození má regresivní charakter a podle nás je lepší snažit se cíleně pomoci hmotně méně zaopatřeným. **</i> ( zpráva z diskuze se starostou na www.zbraslav.cz )
Ovšem na můj dotaz zda je schopen nabídnout nebo dokumentovat konkrétní případ uskutečněné nebo připravované pomoci mi opět neodpověděl.
<br>Takže opět můžeme jen spekulovat zda obecní úřad již nějakou materiální podporu pro své občany čerpá případně jestli na ni obecní úředníci již dávno nejezdí. Pokud ale tato materiální pomoc ze strany státu nebyla pro občany Zbraslavi a Lahovic ptám se proč? Byli jsme snad poškozeni méně než naši sousedi ve Velké Chuchli? Je snad materiál státních hmotných rezerv určen pro všechna jiná místa než jsou právě Lahovice? Lahovice byly se svými 100% nejvíce poškozenou částí Prahy. Tím samozřejmě nechci upírat nikomu jeho škody v jiných obcích ale u nás opravdu nezbyl jediný suchý dům. I když je našich obyvatel okolo 400 bylo na našich nemovitostech vypočítána škoda více než 450 milionů korun.
<br>Nechci za žádnou cenu odsouvat osobní i majetkové škody postižených ve Velké Chuchli nebo Radotíně! Nemáme si co vyčítat, všichni jsme na tom úplně stejně. Ale my můžeme jenom závidět! Představitele obce kteří jsou kreativní a mají nápady. Neschovávajících se za prázdné bubliny velkých slov a bezvýznamných činů.
<br><br>
Hodně štěstí a pevné nervy!