Co o Lahovicích píše Wikipedie

Co o Lahovicích píše Wikipedie

14. srpna 2006 20:15:30 - Poprvé jsou Lahovice zmiňovány roku 999 v zakládací listině kláštera v Ostrově (u Davle). Roku 1829 si Berounka prorazila hlavní koryto do vedlejšího ramene do Lahovic, čímž rozdělila jejich území na dvě části a dala tak vzninout severněji položené osadě Lahovičky, která však i nadále zůstala součástí katastru obce Lahovice. Do roku 1968 byly Lahovice samostatnou obcí, která byla téhož roku připojena k Praze a začleněna do městského obvodu Praha 5, přičemž byl zdejší místní národní výbor zrušen a Lahovice byly s pomocí zdejšího občanského výboru spravovány centrálně ze Smíchova.

Roku 1990 byly Lahovice spojeny se Zbraslaví do jedné městské části Praha-Zbraslav.

Napadne Vás ještě více? Napište i Vy co vlastně víte o historii Lahovic a Lahoviček.

Zdroj: WIKIPEDIE.org