Co nás čeká a co jsme pro……..

Co nás čeká a co jsme pro……..

15.9.2003 - Obecní zastupitelstvo se na posledním jednání shodlo na některých zásadních úkolech které je neprodleně pro své spoluobčany vyřešit či dodat. Jednalo se zejména o zásadní otázky rozvoje obce či koncepce zdravotnictví na Zbraslavi a v blízkém ( spádovém ) okolí. To je ale samostatná otázka kterou nám příliš nepřísluší hodnotit. Soustřeďme se na to co je z pohledu občana Lahovic a Lahoviček ( dále jen L&L ) důležité. V usnesení číslo:
P 6 76 03 Ukládá radě MČ neprodleně zajistit prezentaci stavby 514 pro občany.

 Další dotaz směřoval k stavbě dálničního okruhu, stavba 514. Kdy bude řečeno obyvatelům Lahovic, co jim vyroste nad hlavami. P Toušek informoval přítomné, že proběhlo jednání na ředitelství silnic a dálnic a bylo dohodnuto, že na podzim bude prezentace této stavby. Při diskusi se došlo k závěru, že je nutné prezentaci uskutečnit mnohem dříve.

ukládá radě a vedení radnice zajistit presentaci stavby která svým rozměrem a dispozicemi zasáhne do našeho soukromí. I když nevím proč vlastně ukládá zastupitelstvo tuto činnost radě MČ když ji má zajistit starosta či místostarosta? No nic když tak procházím zápisy z jednání rady není o tom ani zde zmínka, že příslušný bod byl alespoň projednán….. Jako přítomný na veřejném zasedání zastupitelstva zaslechl jsem mimo jiné datum kterým byla tato prezentace ohraničena samotnými zastupiteli. „Do konce Srpna!“

Co se stalo? Když se dnes probírám závěry a usneseními z minulého zasedání ( 18.6.2003 ) nemohu toto datum nikde nalézt ( viz zápis výše ) snad pouze zmínku o jakési nutnosti. Že by tiskový šotek a nebo záměr?? Fakt že presentace dosud neproběhla ačkoli je projektant ochoten tento projekt představit téměř okamžitě je poněkud zarážející. Místo-starosta pan Filip Toušek se však při jedné příležitosti nechal slyšet že presentace proběhne, nicméně až někdy koncem září, což dává samozřejmě manévrovací prostor do přespříštího zastupitelstva. Do té doby je možné že se nebude moci provést třeba z důvodů častého výskytu komárovce asfaltového jehož řádění znemožní příjezd delegace Ředitelství Silnic a Dálnic k nám do Kocourkova.

Dá se v tom snad vysledovat nějaký osobní zájem? Jen těžko by se dal hledat na straně pana místostarosty či snad i přímo starosty i když….. Jde o kontroverzní stavbu ,která sebou nese celou řadu negativních vlivů. Na severu Prahy byla stavba části tohoto okruhu pozastavena právě z důvodů všeobecného nesouhlasu zainteresovaných obcí a občanských sdružení které razantně proti výstavbě v navrhovaném rozsahu vystoupili. V současné chvíli dochází ke schvalování obou částí staveb v našem regionu ( i nezmíněné stavby 513 která pokračuje od Vltavského břehu na Libuš ) ve stavebním řízení ke kterému musí všechny zúčastněné strany předložit své připomínky. Nebudou-li předloženy nebude nic co by bránilo výstavbě v současném plánu tedy nic neřešící megalomanskou stavbu s náklady připomínajícími Temelín. Již nyní se kopou průzkumné geologické štoly ( průměru strahovského tunelu ) v obou protilehlých kopcích. Ředitelství silnic a dálnic má tedy mnoho důvodů proč urychlit toto schvalování a zároveň jaksi nezadat veřejnosti důvod proč proti stavbě vystoupit. Rozhodně by podobnou popularitu nechtěla v místech které je za poslední rok proslaveno blokádami Strakonické silnice a velkou soudržností místního obyvatelstva. Tedy nějaký záměr by tu byl, ale na straně ŘSD. Dá se ale hledat na straně MČ Zbraslav?

Ne, zcela určitě ne. Na to současné vedení radnice nemá. Předně ochotně vystupuje v podřízené roli a za druhé si tím jen připíše body na svých stranických legitimacích. Stavební komise MČ sice nějaké připomínky měla ( chybějící nájezd atp. ) ale celkem rychle a ochotně na ně zapomněla výměnou za příslib zpracování dopravní studie Zbraslavi která byla za souhlas s původním návrhem nabídnuta jistou zcela „nezávislou“ osobou. Pikantní však je kdo zpracovává tuto studii. ŘSD!Jedním z mála dalších požadavků mělo být i stálé kontrolní stanoviště emisí v ovzduší které by umístěno v prostoru Lahovic oznamovalo míru emisí v ovzduší a zcela zásadní měření přízemního ozonu který v tomto místě bude mít velmi dobré podmínky k výskytu. K tomuto tématu se však vyjádřil pan místostarosta slovy: „těm je jedno jestli jsou venku překročeny emisní limity. Budou si stejně péct ty svoje buřtíky na verandách ať je venku smog nebo ne.“ A tak stanoviště kontroly emisních limitů nebude.
Podobně by se dalo mluvit i o spodních vodách. Ty však už nikoho nezajímají. Kam ale budou obyvatelé L+L chodit pro vodu když při stavbě dojde k narušení ekosféry? Na obecní úřad?


CHCEME VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ  STAVEB 513 A 514!!!!!!!!

CHCEME VŠECHNY INFORMACE KTERÉ SOUVISÍ S NAŠÍ LOKALITOU!!!!

MÁME PRÁVO NA INFORMACE KTERÉ NÁM VY NEDÁVÁTE!!!!!!!
 

Poslední jednání zastupitelstva bylo poněkud hloupé. Mnoho bodů, žádné řešení, jen samé rozdělování úkolů na nepolitické sdružení či jednotlivce bez souvislosti s obecním úřadem. Starosta přislíbil zpracovat bližší územní záměr obce: viz níže.


P 6 77 03 Ukládá radě MČ zpracovat do září koncepci rozvoje městské části Praha - Zbraslav, včetně návrhu způsobu projednání s veřejností.Povedlo se mu za prázdniny zpracovat tento materiál a nebo opráší svou starou a neaktuální koncepci? Nebo mu ji sežerou tygři o přestávce? Na stránkách úřadu totiž od 13.8.2003 chybí jakékoli zápisy z jednání rady.

 Nechme se překvapit: ve středu 17.9.2003 od 13ti hodin, ZŠ Hauptova