Červnové zasedání Zbraslavského zastupitelstva

Červnové zasedání Zbraslavského zastupitelstva

26.6.2003 - bylo. Tak by se asi dalo reagovat na dění před i při zmíněném jednání. Aula školy v Hauptově ulici byla od začátku jednání nacpaná k prasknutí. Venku na ulici panovalo pekelné dusno. Atmosféra v sále však předčila i tento červnový pařák. Jak by také ne neboť ústředním tématem celého jednání měl být bod „ Privatizace bytového fondu Zbraslavské městské části“.

 Ještě na začátku jednání byl z důvodu rychlého projednání tento bod přesunut na první místo, neboť se správně předpokládalo že většina příchozích čekala právě na projednání tohoto bodu. Než si však stačil vzít slovo kdokoli z představitelů obce snesla se na zastupitelstvo a zejména na starostu sprška veřejné nevole. Jak by ne. Město stanovilo pevnou částku za odkup metru čtverečního v nájemných bytech ale na oplátku nenabízí nic než nejistotu. Bytové domy totiž nestojí na obecních pozemcích ale na soukromých. Město tak nabízí pouze odkup stavby na cizím pozemku který se v takovém případě může stát předmětem soudního sporu či dalších nepříjemností. To ve své podstatě znamená že město se tímto prodejem snaží přehodit svůj horký brambor na své obyvatele. Cena navíc ani nekoresponduje se stavem a povahou objektů. A tak to v sále chvíli vypadalo že dojde k defenestraci. Jak někdo v sále poznamenal okna již byla otevřena.
Jakmile opadly vášně přihlížejících přistoupilo zastupitelstvo ke smírčímu kroku. Navrhlo aby se celou otázkou zabývali členové zvláštního výboru zastupitelů a zástupců nájemníků kteří pak přinesou na další jednání materiál navrhující upravení cen podle samostatných objektů. Zkrátka a dobře musím konstatovat že se město zase pokusilo přehodit řešení své chyby na někoho jiného. Mohu to snad přičítat dusivému večeru že obci tento návrh prošel.
<br>Dalšími body byla výměna pozemků pod Zbraslavskými komunikacemi za jeden větší mimo zastavěnou oblast obce. Zde koalice narazila na tužší odpor opozice která namítala že pozemky nabízené k výměně jsou jen roztrhanými částmi a výměnný pozemek je celistvým. Další pozemky se nyní město snaží získat pro plánovanou stavbu nákupního centra mezi centrem Ministerstva vnitra a benzínovou pumpou za Zbraslavským sídlištěm.
Obsáhleji se také řešil problém zdravotnictví na Zbraslavi. Starosta je sice předsedou petičního výboru ale jak vyplynulo z následné diskuze je to také to jediné co v tomto problému podniká. Nakonec a snad stejně jako u každého jiného problému bylo navrženo vytvoření zvláštní komise. Tuto novou povede pan doktor Vondráček ( autor studie prezentované v červnových ZN ) a světe podrž se má si ke svému fungování vybrat spolupracovníky dle vlastní vůle. A aby toho nebylo dost musí do konce prázdnin předat Zbraslavské radnici kompletní studii zdravotnictví na Zbraslavi. A tak zatímco se pan doktor Vondráček zřejmě za prázdniny nezastaví na Zbraslavské radnici dále bude vládnout sladké nicnedělání.
<br>V diskuzi na konci jednání bylo projednáno několik dalších bodů které se za poslední měsíce jaksi nestačily vyřešit a mělo se na ně zřejmě zapomenout. Opozice v několika bodech zejména zásluhou zastupitele Ondřeje Hofmaistera vytkla Starostovi nezájem o řešení problémů v obci. Zejména stav některých komunikací, neexistenci širšího plánu rozvoje oblasti. Za Lahovická občany vystoupil pan Biskup s dotazem zda město čerpá nebo bude čerpat z některých veřejných fondů pro po povodňové obnovy zničených obcí. Starosta odpověděl že ne, neboť se spolu s vedením radnice ještě před půl rokem domnívali že nebude podobné čerpání prostředků zapotřebí. Během diskuze pak vyběhly najevo další skutečnosti a to zejména že město na obnovu několika domů nemá právě z důvodu nedostatečného krytí poškozených budov v obecním majetku ze strany pojistných domů. Přičemž by se nyní nějaké finanční prostředky pro tento účel hodily. Nicméně město propáslo možnost jejich čerpání. V podobném duchu by se dalo pokračovat i dále ale myslím že by to bylo házení hrachu na zeď protože vytýkat se dá mnoho. Celé jednání tak bylo ukončeno jen krátce před půlnocí a tak se po šesti a půl hodinách všichni rozešli v poklidu do svých domovů. Dnes si nebudu šťouchat do starosty zda má morální kocovinu to je jen jeho problém a jeho vlastní boj. Dnes chci připomenout že na jednání nás bylo z Lahovic a Lahoviček jen pět. Škoda. To je jen velmi málo na pořádný tlak na obecní zastupitelstvo. Proto bude nás pět rádo když i Vy přijdete příště na veřejné jednání ukázat že nejsme jenom ovce co si radši sednou doma k televizi.