BUS PRUH STRAKONICKÁ - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ROPID KE ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

BUS PRUH STRAKONICKÁ - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ROPID KE ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
V Lahovičkách, 12. května 2016
 
Vážení spoluobčané, 
 
 
S dovolením pana Vacka jsem pro vás zkopírovala vyjádření OMH ohledně dopravní situace na Strakonické ulici a plánovanému BUS pruhu, který by měl vést ke zlepšení dopravní situace zejména v ranní dopravní špičce. Zde je tedy oficiální vyjádření OMH Praha Zbraslav:
 
Dne 3.5.2016 byli na MČ Praha-Zbraslav zástupci společnosti ROPID představit dopravní řešení ulice Strakonická v úseku Lahovický most – Barrandovský most, ve směru do centra. Navrhované dopravní řešení by mělo pomoci MHD v dopravních špičkách a zamezit tomu, aby autobusy stály v kolonách a nabíraly často i půlhodinová zpoždění.

Celé dopravní řešení spočívá ve vybudování 3. pruhu, který bude vyhrazen pro MHD, TAXI, cyklo, MP a IZS.

Dopravní řešení Sestává se z 3 etap:

  • Etapa 1 začíná u Lahovického mostu a měří 900m.

Její vybudování obnáší rozšíření stávajících 2 pruhů a odstavného pruhu na 3 pruhy (pravý bude vyhrazený MHD), změnu dopravního značení a řešení vjezdů k okolním objektům.

  • Etapa 2 je od km 0.9 do km 2 (křižovatka do Velké Chuchle).

Zde je ze stavebního hlediska nejlepší situace, vozovka dovoluje zřídit 3 pruhy jen pomocí změny značení (pravý bude MHD).

  • Etapa 3 je od km 2 do km 4.8 (sjezd na Jižní spojku před Barrandovským mostem).

Ta je stavebně náročná, bude třeba rozšiřovat těleso vozovky a řešit výjezd autobusu z pravého pruhu za zastávkou Malá Chuchle do levého pruhu (který je už dnes značen jako vyhrazený MHD).

Časový plán akce je takový, že už dnes je požádáno o stanovení dopravního opatření na Etapu 2. To znamená, že když vše půjde bez problémů, mohla by být Etapa 2 realizována ještě v roce 2016. 

Následovat bude Etapa 1, kde je nutné vyřešit nájezd od Radotína, připojovací pruhy, vjezdy na pozemky v Lahovičkách a změny dovolené rychlosti. Časový výhled je zatím nejasný. Poslední část, Etapa 3, závisí hlavně na proveditelnosti rozšíření konstrukce vozovky, a samozřejmě na financování, které musí být nejprve na akci zajištěno.

O nových skutečnostech v projektu BUS pruhu na Strakonické vás budeme informovat.

Přehledné zakreslení celého nového dopravního řešení naleznete zde: Přehledná situace Bus-Strakonická.pdf (668804)

Hezký den všem, 

Denisa Staňková

Zdroj: http://www.mc-zbraslav.cz/aktualne/bus-pruh-strakonicka-dopravni-opatreni-ropid-ke-zlepseni-dopravni-situace-1084cs.html