Ahoj sousedé,

Ahoj sousedé,

17.3.2004 - ak možná již víte, byl včera radou HLMP schválený výkup prvních 8 rodinných domů v Lahovicích a Lahovičkách. Seznam schválených domků najdete na www.praha-mesto.cz v usnesení č.0418 a v jeho příloze. Blahopřeji všem vybraným a doufám, že ostatní budou v dohledné době následovat. Mám v této souvislosti jistý plán. Chtěl bych se pokusit oprostit tento prodej od daně z převodu nemovitosti. Doufám, že se mi podaří přesvětčit Finanční úřad o tom, že toto není klasický prodej ale věc vynucená a lidé získané prostředky budou investovat opět do bydlení.

Proto budete-li mít zájem se mnou do toho jít dejte mi vědět.
<br>Dále bych chtěl požádat všechny občany Lahovic a Lahoviček, tedy i ty co již mají prodej schválen aby byli připraveni podpořit ty statečné kteří se rozhodli v Lahovicích dále žít. Lahovice budou ještě Vaši pomoc potřebovat.  Máme všichni k Lahovicím stále povinosti. To co se povedlo Vám je zásluha všech, kteří chodili na Strakonickou a vydrželi.
<br>
<br>Zdravím    
<br>Josef Elmer
<br>Přikládám znění usnesení a červeně zaškrtávám některé důležité pasáže!!!!!!!!!!
<br><br><br>Hlavní město Praha
 
<br><b>RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>USNESENÍ</b>
<br>Rady hlavního města Prahy
<br>
<br>číslo 0418
<br>ze dne  16.3.2004
<br>k návrhu na úplatné nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002 do vlastnictví hl.m. Prahy
<br>
<br>
<br>Rada hlavního města Prahy
<br>
<br>I.    souhlasí
s úplatným nabytím vlastnictví nemovitostí v k.ú. Lahovice, postižených povodní v srpnu 2002, do vlastnictví hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
<br>
<br>II.   schvaluje
datum 31. 3. 2004 jako poslední den pro podání žádosti o výkup nemovitostí v k.ú. Lahovice dle usnesení Rady HMP č. 1041 ze dne 8. 7. 2003
<br>
<br>III.  ukládá
<br>1.  náměstkovi primátora Bürgermeisterovi
<br>1.  předložit ZHMP k rozhodnutí nabytí vlastnictví nemovitostí v k.ú. Lahovice dle bodu I. tohoto usnesení
<br>                                                                                                             Termín:  29.  4.2004
<br>
<br>
<br>MUDr. Pavel Bém
<br>primátor hl.m. Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>Ing. Jan Bürgermeister
<br>náměstek primátora hl.m. Prahy