Historie

Stavební firma zakládá ve městě černé skládky

Stavební firma zakládá ve městě černé skládky
23.10.1997 - Stavební suť s částmi asfaltu ze stavby na pozemku patřícímu k Lidovému domu ČSSD leží u radotínského přístavu v ochranném vodárenském a zátopovém pásmu. Vyvezla ji tam firma Trefil. <br><img border="0" src="images/galerie/trefilpovoden.jpg"><br><br>Firma Trefil...

—————